[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/16\/ministarstvo-sigurnosti-bih.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/16\/100x73\/ministarstvo-sigurnosti-bih.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/16\/ministarstvo-sigurnosti-bih.jpg","size":"293.10","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Politika / Info zona/ Kuda vodi radikalizam

Ministarstvo sigurnosti BiH u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma

Kada je riječ o prevenciji i borbi protiv nasilnog ektremizma i terorizma, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine  provodi aktivnosti u skladu sa Strategijom BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma 2015-2020

Strategija je usvojana na 14 sjednici Vijeća ministara BiH dana 08.07.2015. godine.

Paralelno sa suzbijanjem  izazova nasilnog ekstremizma koji može voditi ka terorizmu, u Startegiji se kao značajan sigurnosni izazov postavlja prisutnost i velikih količina zaostalog oružja iz proteklog rata, posebno malog i lakog oružja, te minsko-eksplozivnih sredstava i relativno lake dostupnosti improvizovanim eksplozivnim napravama.

Pored ovih izazova Strategija se bavi i spregom terorizma sa drugim kriminalnim pojavama posebno: finansiranjem terorističkih aktivnosti i pranjem novca, organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe narkotika, te ilegalnih migracija.

Ako imate pitanja, sugestije i prijedloge: 

kontakt-ministartsva.jpg

 

Inače, Ministarstvo sigurnosti BIH nadležno je za:

- zaštitu međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prijelaza i regulisanje prometa na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine;

- sprječavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementom;

- međunarodnu saradnju u svim oblastima iz nadležnosti Ministarstva (saradnja sa INTERPOL-om, EUROPOL-om, SELEC, MARRI…);

- zaštitu lica i objekata;

- prikupljanje i korištenje podataka od značaja za sigurnost Bosne i Hercegovine;

- organizaciju i usaglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u ostvarivanju sigurnosnih zadataka u interesu Bosne i Hercegovine;

- provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite, koordiniranje djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju Bosne i Hercegovine, i donošenje programa i planova zaštite i spašavanja;

- Kreira, stara se i provodi politiku useljavanja i azila u Bosni i Hercegovini;

- Uređuje procedure i način organizacije službe vezano za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini;

- pružanje podrške policijskim tijelima Bosne i Hercegovine;

- školovanje i stručno usavršavanje kadrova u skladu s potrebama policijskih tijela Bosne i Hercegovine i drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti;

- forenzička ispitivanja i vještačenja.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Granična policija Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za policijsku podršku i Služba za poslove sa strancima.

 

 

Podijelite ovaj članak!