Marketing
 

NIK.Denameda d.o.o.

La Benevolencije 6

71 000 Sarajevo

PDV broj : 200563630004
Direktorica marketinga i projekata

Mevlida NOVALIĆ

mevlida.startbih@gmail.com

start.reklame@gmail.com

Tel  :   00 387 33 260 210

Fax :   00 387 33 204 060
Žiroračuni

Raiffeisen Bank d.d.: 1610000030070011

Addiko Bank : 3060510000026862

BBI banka: 1410010013016207