Redakcija
Izdavač

NIK.Denameda d.o.o.

La Benevolencije 6

71 000 Sarajevo

PDV broj : 200563630004

Tel/fax  :   00 387 33 260 210 (REDAKCIJA)

Tel/Fax :   00 387 33 204 060 (MARKETING)
Direktor i glavni urednik Mevlida NOVALIĆ
Redakcija

Asaf Bečirović, Ekrem TinjakZdravko Čupović, Dena Novalić, Mevludin Mekić (fotografija , video) , Miroslav Kušević

Saradnici Senad Avdić,  Đuro Kozar, Emir Imamović Pirke, Ahmed Burić, Vesna Vujić (Srbija), Drago Hedl (Hrvatska),Oliver Branković (Makedonija)
Prevodi Lana Novalić
Web administracija Dražen Musa, Nikola Vujović
Lektor Mirsad Hajdarević
Sekretarica redakcije Enisa Mukić
Finansije Fibra doo Sarajevo
NIK Denameda d.o.o. ,  magazin Start BiH - njegovo štampano i online izdanja,  punopravni su članovi Vijeća za štampu i online medije u BiH  

Editorial Policy Document

Diversity policy

Whistleblower policy