U Ivanici prvi ljetni sajam lokalnog poduzetništva i gastronomske ponude