[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/keco-dr.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/keco-dr.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/keco-dr.jpg","size":"92.02","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/keco-dr_1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/keco-dr_1.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/keco-dr_1.jpg","size":"92.02","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-7.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start-7.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-7.jpg","size":"65.60","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-6.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start-6.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-6.jpg","size":"73.91","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-5.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start-5.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-5.jpg","size":"68.54","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-4.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start-4.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-4.jpg","size":"132.56","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start3.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start3.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start3.jpg","size":"73.85","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start2.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start2.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start2.jpg","size":"98.74","dimensions":{"width":1170,"height":580}},{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/100x73\/dr-keco-start-1.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/28\/dr-keco-start-1.jpg","size":"86.62","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Intervju

Dr. Amela Kečo, v.d.direktorica Doma zdravlja KS: Rješavamo zatečene probleme kako bi organizovali najbolju zdravstvenu zaštitu

 Mr sci med prim dr. Amela Kečo Spec. Porodične medicine i odnedavno v.d. generalna direktorica Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS) je još prije skoro godinu dana, kao predsjednica Udruženja doktora porodične medicine Kantona Sarajevo, u ime ovog Udruženja, uputila pismo nadležnim u ovom kantonu u kojem je upozorila na niz problema sa kojima su se u to vrijeme suočavali zbog pandemije koronavirusa- od nedostatka kadra do same organizacije.

Tražili ste tada pomoć da se ovi problemi riješe i da se struka konačno uključi u organizaciju borbe protiv korona virusa. Šta se uradilo od tada do danas?

- Kao što vam je poznato u aprilu 2020. je na poziciju generalnog direktora došao ispred Boss stranke dr Ahmić Muhamed, psihijatar iz ustanove tercijarnog nivoa. Teško je za nekoga ko dolazi sa tog nivoa i takve vrste organizacije da u kratkom vremenu shvati koncept rada JUDZKS. Veći dio svog mandata se oslanjao na rad Kriznog štaba kojeg je imenovao. Iako je tadašnji generalni direktor, vjerujem, imao najbolje namjere da rukovodi ustanovom, koordinacija između organizacionih jedinica domova zdravlja (OJ DZ) i JUDZKS nije postojala jer nismo imali redovne kolegije, tako da su praktično direktori OJ bili prepušteni sami sebi, povremeno se oslanjajući na direktore iz drugih OJ. Od aprila 2020.  do februara 2021. od kada je bio imenovan bivši generalni direktor imali smo, mislim, ukupno tri kolegija direktora OJ DZ.

Za v. d. generalnu direktoricu JU Dom zdravlja u Sarajevu  imenovani ste od marta ove godine . U najgore vrijeme možemo slobodno reći. Malo je onih koji znaju da je JU Dom zdravlja Sarajevo najveća ustanova u Bosni i Hercegovini koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge. Sa čime ste se kao v.d. direktorica suočili?

- Hvala što podsjećate čitatelje  na činjenicu da smo najveća zdravstvena ustanova primarnog nivoa u BiH. JUDZKS ima 10 organizacionih jedinica u devet općina Kantona Sarajevo i preko 2000 zaposlenih svih profila, sa najvećim procentom  zdravstvenih radnika.Trenutno vam mogu reći samo dio onoga što smo uradili za ovih 25 dana od mog imenovanja. Naši prvi problemi su bili povećanje broja zaraženih sa Sars Cov 2  virusom koje postojeće Covid ambulante nisu mogle ni prostorno, ni ljudskim kapacitetima da prime. Zato smo odmah krenuli u reorganizaciju, imenovali Koordinaciono tijelo na nivou Ustanove u čijem sastavu su svi direktori OJ i glavne sestre, zatim koordinatora za rad svih Covid ambulanti JUDZKS u cilju uspostave jedinstvenog rada i izvještavanja koji se svako veče dostavlja generalnom direktoru JUDZKS i svim direktorima svih OJ i Press službi ustanove. Imenovani su koordinatori za pulmologiju, laboratoriju, radiologiju, koordinatori za saradnju sa Općom bolnicom Abdulah Nakaš (OBAN) i Kliničkim centrom univerziteta u Sarajevu (KCUS) vezano za prijem pacijenta u ove bolnice, koordinator za organizaciju i provođenje vakcinacije na nivou JUDZKS za COVID 19 i saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo (ZZJZ) KS. Urađen je veliki broj procedura o radu. Kao generalni direktor svako veče  izvještaje šaljem ministru zdravstva prof. Harisu Vraniću.

Od 2. marta do danas smo uradili da se: otvore Driv in punktovi Vrbanja most, Novi grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća; Covid ambulante u DZ Hadžići i DZ Ilijaš; izvršena je reorganizacija Covid Centra Novi Grad; Ambulante za parenteralnu terapiju u Zavodu za zdravlja studenata za općinu Centar i Stari Grad; Ambulanta za parenteralnu terapiju u DZ  Trnovo. U planu je otvaranje ovakve ambulante i u DZ Novo Sarajevo u Porodičnom savjetovalištu  preko puta DZ. Ovom prilikom zahvaljujem načelniku Općine Novo Sarajevo i ministrici Ivani Prvulović koji su nam dali saglasnost.

Veliki problem za građane su i telefonska komunikacija sa ljekarima, mnogi  se žale da dugo čekaju, da ne mogu dobiti vezu i sl.?

- Veliki problem su bile telefonske linije za pružanje informacija za pacijente. Pokušavalo se u prethodnom periodu poboljšati telefonski pristup našoj ustanovi uvođenjem viber aplikacija, telefonskih operatera i sl. ali to nije bilo dovoljno efikasno. Pacijenti su isključivo tražili telefonski kontakt sa ljekarima. To smo sada djelimično riješili jer smo  organizovali rad Covid Call centara u svim OJ koji je počeo sa radom od 6. marta u kojem se pružaju usluge ljekara - očitanje nalaza lab. PCR testiranja, rtg očitanja pluća, uputnice za Covid ambulante i testiranja na drive in punktovima, propisivanje terapije , savjetovanja itd. Trenutno nam je problem što nemamo dovoljan broj ljekara da ostvorimo bar po pet linija u svakom DZ što mislim da bi bilo dovoljno da se riješi problem.

U vrijeme pandemije jako je važna i psihološka podrška. Nedavno je otvoren i Call centar za psihološku pomoć građanima.

-  Da, počeo je sa radom u petak 19.marta sa radnim vremenom od 8:00 do 20:00h na pet brojeva telefona, šest dana u sedmici, nedeljom je jedan telefon dežurni. Osim toga otvorili smo i telefonske linije za žalbe i pohvale pacijenta.

Moram također navesti i da smo uz saglasnost ministra zdravstva zaposlili deficitarni kadar s tim da smo se, naglašavam, vodili time da to budu zaposlenici iz svih općina na KS kao i populacija porodica šehida, RVI i demobilisanih boraca. Naša je moralna obaveza da ovim kategorijama omogućimo zapošljavanje u JU.  Po naredbi ministra zdravstva uključili smo u očitanje rtg snimaka spec.radiologe u svakom DZ, uključili u rad za Covid specijalističku službu, stomatološku službu za rad na trijaži i monitoring pacijenta.

Sve što sam do sada navela je samo dio aktivnosti koje smo realizirali vezano za COVId 19, urađeno je dosta i na organizaciji i za ne Covid pacijente. Proveli smo i vakcinaciju, I faza, zdravstvenih radnika sa vakcinom Astra Zeneka- dobili smo 400 vakcina i toliko je zaposlenika i vakcinisano.

Moram istaći da je ovo sve rezultat timskog rada zaposlenih, a posebno najbližih saradnika kao što je glavni tehničar JUDZKS  Ademir Spahić dr. zdravstvenih nauka, koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, imenovan od strane ministra zdravstva prof.Vranića. Podršku nam je  dao i  novi saziv Upravnog odbora  JUDZKS na čelu sa  Mr sci med prim dr Alenom Pilavom.

Možete li nam dati neke statističke podatke vezano za rad Covid ambulanti JU Dom zdravlja Sarajevo u vrijeme pandemije?

- Podatke za broj prijema i pruženih usluga za Covid 19 od 1. marta kada sam preuzela dužnost, pa da kažem Izvještaj sa 27.martom je sljedeći: ukupan broj pregleda u ambulantama 51228, RTg pluća 22 516, broj uzetih laboratorija  19 681 , a  laboratorijskih analiza urađeno  312 196, broj transporta u OBAN 323, u KCUS 599, broj poziva u Call covid centrima 33004, broj poziva u Covid ambulante 17693, broj PCR briseva 34 666. Ukupan broj transporta kojim se prevoze pacijenti prema Covid ambulantama i prema kućama 1314. Počeli smo sa radom i antigenske testove kojih je 142 u zadnja pet dana od kad ih uzimamo.

Prošle godine kazali ste da primarnu zdravstvenu zaštitu neće uništiti COVID 19 nego zatvoren i neorganizovan zdravstveni sistem te da smo svi mi zapravo taoci takvog sistema. Sada imamo „novu ekipu“ u Vladi KS, Kriznom štabu, pa evo i u Vašoj ustanovi. Šta se do sada uradilo, šta se planira po tom pitanju uraditi? Zapravo, može li se uopšte u ovakvom sistemu kakav imamo i u ovim ekstrenim uslovima išta učiniti da se to promijeni?

- Podsjetili ste me na tekst koji je objavljen u Vašim novinama , a bio upućen tadašnjem premijeru i zastupnicima u skupštini i ministru zdravstva KS. Tada nisam ni sanjala da bih se mogla naći u ulozi nekoga na ovoj poziciji koji može donekle promijeniti nešto u zdravstvenom sistemu.  Kada mi je ponuđeno od strane ministra zdravstva da preuzmem tu ulogu vjerujte da sam bila u dilemi. Postavljala sam sebi pitanja da li se može išta promjeniti? Da li sam ja ta koja može iznijeti primarnu zdravstvenu zaštitu  u najgorem trenutku kad je u pitanju epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo, kada nemamo vakcina i kada su nam bolnički kapaciteti popunjeni. Za ovo treba dosta hrabrosti i znanja. Prva među jednakim sam odlučila da budem na ovoj poziciji isključivo radi građana Kantona Sarajevo i naših zaposlenika, koji znam da nose, zajedno sa svim ostalim radnicima u zdravstvenom sistemu svih nivoa u Kantonu Sarajevo, teret zbrinjavanja Covid pacijenta.

Moram istaći da sam jako ponosna na zaposlenike JUDZKS, njihov dosadašnji rad i požtvovanost, od radnica na održavanju higijene, vozača pa sve do medicinskih sestara/tehničara svih profila  i ljekara. Zahvaljuem im se ovom prilikom kao i njihovim roditeljima i djeci koji su zajedno sa njima podjelili teret naše profesije. Oni mi daju nadu da se, bez obzira na sve poteškoće, zdravstveni sistem može popraviti na bolje. U svakom sistemu su ljudski resursi ključni za napredak.

Jesmo li zakasnili?

- Nikada nije kasno da se spasi zdravlje i ljudski životi. Uz bolju organizaciju , popunjavanje kadrom i opremom , kao i entuzijazmom koji vidim kod svih naših zaposlenih od kada sam imenovana nastojat ćemo da sustignemo zaostalo.

Kakva je saradnja sa Vladom KS i Kriznim štabom i ZZO? Mnogo zadataka je pred Vama, imaju li razumijevanja za sve probleme koje Dom zdravlja ima?

- Saradnja sa premijerom gosp. Edinom  Fortom i ministrom prof. Harisom Vranićem je više nego dobra. U potpunosti shvataju probleme sa kojima se suočavamo u JUDZKS. Iznenađena sam koliko dobro poznaju stanje i na koji je radila naša ustanovi u prethodnom periodu i probleme koje ona ima. U vrlo kratkom roku , mogu reći 24 sata odgovorili su  na sve naše zatjeve vezano za npr. otvaranje Drive in punktova za testiranje, za potrebe za kadrom, saglasnosti koje su nam neophodne za bolje funkcionisanje. Svakodnevno sam sa njima u telefonskom kontaktu i sve probleme rješavamo u roku od par sati. Bez njihove bezrezervne podrške kako  profesionalne tako i ljudske bilo bi mi daleko teže organizovati rad ustanove. Što se tiče saradnje sa ZZO i direktorom Sakibom Katanom je odlična. Imali smo nekoliko zajedničkih sastanaka na kojima smo dogovorili buduće aktivnosti. Učinili su u ovom periodu značajne korake da obezbjede sredstva za PCR testiranja na Sars Cov 2 čiji je broj do 25.marta kao što vidite iz izvještaja 34 666. Sklopili su ugovore sa privatnim mikrobiološkim laboratorijama (kapaciteti KCUS su bili do 450 briseva na dan iz naše ustanove),  kako naši sugrađani ne bi čekali na bris duže od 24 h. Kontinuirano rade na poboljšanju informacionog sistema razvijanjem novih aplikacija kao što su : e – call centar, produžavanja hronične terapije sa tri na šest mjeseci, e- bolovanje, rješenja o samoizolaciji, e- vakcina.

Šta mislite o putu paciijenta?

- Put pacijenta, koji se našao u nekim od neadekvatnih prevoda sa engleskog jezika u dokumentima i upustvima, je nešto što je u svakodnevnoj terminologiji prisutno. Svi zdravstveni radnici, ali i građani, znaju da ulaz u zdravstveni sistem ide preko timova porodične medicine u svim ZU primarnog nivoa, kako javnim tako i privatnim, koje imaju sklopljene ugovore sa zavodom ili ne.Veliki dio pacijenta ostvari zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou. U slučaju da je potrebno uputiti na dodatne dijagnostičke procedure ili intervencija (koje se ne pružaju na nivou PZZ) ili hospitalizacij on biva upućen na sekundarni ili tercijarni nivo. Mislim da je referalni put pacijenta adekvatan termin. Postoje izrađene smjernice i algoritmi upućivanja kojih bi se trebali pridržavati svi ljekari. Mora postojati kordinacija na sva tri nivoa zdravstvene zaštite kako bi pacijenti dobili kvalitetnu i blagovremenu zdravstvenu uslugu. Ono što želim naglasiti da pacijent mora biti u središtu zdravstvenog sistema. Zdravstveni sistem mora da ima put prema pacijentu.

Šta biste poručili građanima Kantona Sarajevo?

- Prije svega da se zahvalim svim građanima na strpljenju, posebno pacijenta sa hroničnim bolestima koji u ovom periodu nisu mogli imati fizički pristup svojim ljekarima, kao i svima onima koji su poštivali preporučene epidemiološke mjere, jedino tako možemo usporiti širenje virusa. Ni veće države ni bolji zdravstveni sistemi nisu se mogle organizovati na adekvatan način kako bi pružili optimalnu uslugu svim građanima.  Mi ćemo, bez obzira na brojne probleme koje sam zatekla u JUDZKS koje sada rješavamo  uz podršku ministra zdravstva i Vlade KS i svih zaposlenika, nastojati  da organizujemo najbolju zdravstvenu zaštitu našim sugrađanima.

Nekada nismo u mogućnosti da odmah odgovorimo na brojne zahtjeve, ali neka građani znaju da ulažemo nadljudske napore da na sve odgovorimo. Želim da u svoje ime i ime zaposlenika JUDZKS poručiti  građanima da ćemo i dalje biti tu za njih u svim njihovim lokalnim zajednicama. Nadam se da ćemo masovnom vakcinacijom uspjeti zaustaviti i pobijediti COVID 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite ovaj članak!

Komentara: 0

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije StartBiH.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Morate biti prijavljeni kako bi ostavili komentar.

  • Trenutno nema komentara, budi prvi da ostaviš svoj komentar ili mišljenje!