[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2019\/07\/26\/admir-katica-2.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2019\/07\/26\/100x73\/admir-katica-2.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2019\/07\/26\/admir-katica-2.jpg","size":"391.64","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Intervju

Admir Katica: Depolitizirati ćemo policiju

  U intervjuu za magazin Start ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Admir Katica  govori o sigurnosti građana, istrazi o ubistvu dvojice policajaca, depolitizaciji policije, Vladi KS, da li ima poziva da nekome poništi kaznu i  kako reaguje na to ... I još mnogo toga

Razgovarao: Zdravko Čupović (zdravko@startbih.info)

Foto: Mevludin Mekić

 

 • Kako ocjenjujete aktuelnu sigurnosnu situaciju u KS?

- Ukoliko govorimo jezikom brojeva i statistike, stanje sigurnosti se može definisati kao višegodišnji trend, kako po krivičnim djelima iz oblasti imovinskog kriminaliteta koji je u svakom društvu, pa tako i kod nas, najzastupljeniji oblik kriminaliteta koji nas opterećuje. Ako govorimo o posljednjem primjeru, ubistvu koje se desilo prošle sedmice, policija je brzo i efikasno reagovala pa možemo reći da se građani mogu pouzdati u policiju koja će djelovati brzo i efikasno, razriješiti određeno krivično djelo, pronaći počinioca, lišiti ga slobode i privesti pravdi. To je najvažnije. Osjećaj sigurnosti građana je najvažnija stvar. Nadam se da i otvorenost koju iskazujemo u posljednje vrijeme te postupanje policijskih službenika mogu doprinijeti da se građani osjećaju sigurnije.

 • O kojim se djelima najčešće radi?

- Što se tiče imovinskog kriminaliteta, to su uglavnom razbojništva koja su u dvotrećinskom broju slučajeva otkrivena od strane MUPKS.

 • Dokle ste stiglo s istragom o ubistvu dvojice policajaca?

- Na početku mandata sam čuo informaciju da će Tužilaštvo KS izaći s određenim informacijama vezanim za ubistvo dvojice policajaca. Još nismo dobili te informacije. Jedini nadležni organ za te informacije jeste Tužilaštvo KS koje vodi istragu. Ja kao ministar MUP-a ne mogu imati tu informaciju.

 • Vršite li pritisak na njih?

- Ne želim ni na koji način da se miješam u operativnu samostalnost Uprave policije. Vjerujem da svako treba da radi svoj posao. Moj posao je da obezbijedim strateške osnove, kreiram zakonska i pravna rješenja koja će biti povoljna za rad policije u KS, da obezbijedim budžetska sredstva zastupajući ih na Vladi i Skupštini KS. Sve ono što je propisano Zakonom o unutrašnjim poslovima i Zakonom o policijskim službenicima je moj posao. Policijski profesionalci neka istražuju krivična djela, tužioci također. To je njihov posao.

NEKA OPERATIVCI RADE SVOJ POSAO

 • U Velikoj Kladuši situacija sa migrantima eskalira. Kakva je situacija u Sarajevu?

- Od 1. marta 2018. pa do aprila ove godine migranti su počinili oko 50 krivičnih djela. Većinom je u pitanju imovinski kriminalitet i, uglavnom, u okviru migrantske populacije. Postoje i krivična djela počinjena na štetu građana i ona su posebna jer imaju drugačiji intenzitet. Primjera radi, kradljivac mobitela kada otuđi telefon nanosi i tjelesne povrede što posebno uznemirava javnost, i to naravno razumijem. Sa druge strane, mogu reći da Uprava policije MUPKS ima posebne operativne planove i radi na prevenciji krivičnih djela kod migrantske populacije koliko je to u našoj moći. Moram reći da je ovo oblast, a vidimo posljedice na području Unsko-sanskog kantona, koja je nekontrolisana. Na nivou vlada kantona i MUP-ova se suočavamo sa posljedicama neadekvatnog upravljanja migrantskom populacijom na području BiH. To je pitanje za Vijeće ministara. Granična policija ima važnu ulogu da naša istočna granica ne bi bila toliko propusna. Imamo podatke da je Granična policija dekapacitirana i da je potrebno da se popuni aktivni sastav. Nedavno sam bio bio u USK, a poznato je da je Vlada KS izdvojila 200.000 KM kao finansijsku pomoć USK-u za upravljanje migracijama. Zajednički smo konstatovali da nam je potrebna strategija na nivou BiH i da se jasno zna uloga kantonalnih MUP-ova, Granične policije, Ureda za strance, Federalnom MUP-a... Samoinicijativno i proaktivno poduzimamo radnje na saniranju posljedica u smislu počinjenja krivičnih djela koja su migranti počinili, prevencije koliko je moguće... To je ono što možemo.

Da li ste u ovom periodu imali nekih poziva da nekome nešto sredite, poništite neku kaznu...?

- Ne. Ustvari imao sam poziv zbog neke kazne, ali sam toj osobi poručio da mi pošalje prekršajni nalog da mu ga ja platim. Mislim da sam na taj način dovoljno rekao šta mislim o tome.

 • Elmedin Konaković, predsjedavajući Skupštine KS, kazao je kako je stanje u MUPKS „jako loše“?

- U MUP-u već godinama imamo situaciju da su, primjera radi, pojedini predmeti, posebno oni nad kojima je vršen nadzor od skupštinske ad hoc komisije, pokazali određene anomalije u postupanju policijskih službenika i određene nedostatke pravne, a i personalne prirode za koje je potrebno djelovati preventivno, učiniti zakone preciznijim i pogodnom osnovom za razvoj policije. Imamo i situaciju da su dva policijska komesara smijenjena zbog rada koji nije u skladu sa zakonom i strukom. Dvije trećine policijskih službenika visoke stručne spreme ima spremu koja nije u skladu sa potrebama policijskog posla i sigurnosti građana. Stanje je u strateškom smislu loše. To pokušavamo riješiti novim rješenjima u zakonima o unutrašnjim poslovima i policijskim službenicima KS. Time postižemo nekoliko važnih ciljeva: vraćamo struku u policiju, jačamo integritet policije kroz jačanje elemenata civilnog i internog nadzora nad radom policije. Depolitiziramo policiju na pravi način. U budućnosti kandidat za komesara, za člana Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe javnosti... neće moći biti neko ko je ikada bio politički aktivan i u stranci.

 • Teži se ka tome da samo ministarska pozicija bude politička, a ostalo da se prepusti struci i profesionalcima?

- To je prava depolitizacija. Već sam rekao šta treba biti uloga ministra, a operativci trebaju da se bave svojim poslom i da ne misle o tome da li je sa druge strane neki predstavnik politike. Ukoliko je počinio krivično djelo, kako god da se zove, iz koje god stranke da dolazi, on mora od strane depolitiziranog organa biti lišen slobode i priveden. U policiji ne smiju vladati nikakvi drugi principi osim zakonitosti, primjene stručnih načela i pravednosti.

  REZERVNI SASTAV POLICIJE

 • Kakva je saradnja sa kolegama iz Istočnog Sarajeva?

- Svaka granica je loša. Posebno za policiju koja treba da bude efikasna u potrazi, pronalasku i u potjeri za počiniocima krivičnih djela. Međuentitetska linija predstavlja administrativnu branu za efikasnost u radu policije. Saradnja je dobra na personalnom nivou, ali nemamo sistemske pretpostavke da imamo policiju koja je dobro uvezana i koja može odgovoriti svim izazovima. Moramo raditi da, koliko je to moguće, „stanjimo“ tu liniju i da to ne bude samo saradnja na personalnom nivou uslijed dobrih odnosa između policijskih profesionalaca već neka vrsta sistema. Mislim da će u budućnosti takav pokušaj biti i zadatak ministra MUP-a jer ne smijemo čekati. Vidimo koliko je migrantska kriza teška za građane. Morate biti proaktivni bez obzira što nešto i nije u potpunosti u vašoj nadležnosti. Zbog građana moramo učiniti sve što se može.

U centru grada postavljen znak koji upozorava turiste na džeparoše. Čija je to ideja bila?

- Uprave policije MUPKS. To je ideja za svaku pohvalu. Jedan od važnih elemenata za rad policije u sezoni kada imamo povećan broj turista. Preventivna mjera.

 • Odustalo se od formiranja rezervnog sastava policije u RS-u  koja je  izazivala pravi politički potres u državi. Kakva je popunjenost u MUPKS i kakva je opremljenost?

- Upravo tako. To jeste politički potres jer se i radi o odluci političke prirode. Ona nema utemeljenje niti u jednoj sigurnosnoj procjeni. U BiH imamo oko 450 policijskih službenika na 100.000 stanovnika. Po podacima iz 2015., evropski prosjek je 211 službenika. Imamo oko 16.800 policijskih službenika uposlenih u svim policijskim agencijama u BiH. Prema postojećim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, u svim agencijama u BiH bi se moglo uposliti još oko 2.200 službenika. Sve to govori da se radi o odluci političke prirode. Ako gledamo sa sigurnosnog aspekta i ako posmatramo BiH kao posebno sigurnosno područje, što za mene i jeste, onda se taj problem mogao rješavati popunjavanjem aktivnog sastava policije i to počevši od Granične policije i agencija na državnom nivou. Iz FBiH sada imamo logičan odgovor i ja kao ministar podržavam tu aktivnost da bi se to pitanje izbalansiralo. Ukoliko to ne bude moguće na nivou FBiH, jer vidim najavu određenih političkih blokada u federalnom parlamentu, mi ćemo se na kantonalnom nivou aktivirati u tom smislu i to uraditi. 

 • Popunjenost i obučenost?

- I tu treba tražiti odgovore na pojedina pitanja. Jedan izvještaj Evropske komisije odnedavno kaže da je potrebno pojačati proaktivnost policije u radu, samoinicijativnost policije, a ne da se samo čeka tužilaštvo da nešto naredi. To je segment obuke i edukacije policijskih službenika posebno u smislu zakonskog osnova u kojem rade. Neće se sigurnost povećati time što ćemo povećati broj ljudi na terenu, ali ako ih kvalitetno obučimo i educiramo imat će znatno bolje rezultate.

   ZASJEDE

 • Nedostaje li ljudi MUPKS?

- MUPKS nedostaje oko 430 službenika po unutrašnjoj organizaciji. Problem je što ranije nije vršeno činovanje u skladu sa zakonom pa imamo potpunu popunjenost kadra na nivou početnog čina policajca, a nedostaje nam 38 mlađih inspektora na nivou VSS. Znači, sada bismo mogli raspisati konkurs za tih 38 mjesta, ali moramo prije toga izvršiti unapređenje u više činove kako bi ostvarili osnovu da se primaju novi ljudi.

Kada ste zadnji put platili neku kaznu i za šta?

- Prije nekoliko godina. Parkirao sam se nakratko na nekom mjestu, a kada sam se vratio zatekao sam prekršajni nalog i platio kaznu.

 • Opremljenost?

- Opremljenost je dobra. Od 2014. do 2019. budžet MUPKS je uvećan za oko 50%, a to znači da se moraju očekivati i određeni rezultati. Sva oprema koja je tražena od Uprave policije je ispoštavana u potpunosti. Nabavljena je najbolja oprema. Ono na čemu insistiram, a u to sam se uvjerio i u slučaju Gačić, je da se zahtjevi dobro izdiferenciraju i da se identificiraju stvarne potrebe pojedinih službi unutar policije tako da u budućnosti imamo na raspolaganju pse tragače, kvalitetno naoružanje za Jedinicu za specijalističku podršku...

 • Šta mislite da je obilježilo Vaš dosadašnji mandat?

- U strateškom smislu je najznačajnije rad na ova dva zakona koja sam već spomenuo. Vjerujem da će se tada desiti svojevrsna revolucija, ne samo u KS već i na niovu cijele BiH s obzirom da ćemo tada konačno vratiti struku u policiju.

 • Da li to znači da se plodovi onoga na čemu ste do sada bili najviše angažovani tek očekuju u budućnosti?

- Da, to tek treba da se desi. Svakako bih izdvojio i suradnju sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnim fakultetom, osmišljavanjem specijalističkog studija za policijske službenika MUPKS koji treba da daju neophodnu sadržinu znanja za moderan rad policije.

 • Pojedini građani negoduju kako na nekim lokacijama, poput Skenderije, policajci, u „zasjedi“ čekaju pješake koji prelaze ulicu na neobilježenim pješačkim prelazima. Da li je cilj samo da se napiše kazna ili policija treba imati prije svega preventivnu funkciju?

- Policija treba imati i preventivnu i represivnu funkciju. Slažem se da treba biti prvenstveno preventivna, ali i represivna aktivnost je sastavni dio rada. Što se tiče pitanja, postoji Ured za pritužbe javnosti i unutrašnja kontrola u okviru MUP-a. Ohrabrujem građane da prijavljuju eventualna ponašanja policijskih službenika koja nisu u skladu sa zakonom. I ja kao ministar ću tražiti da se takva ponašanja istraže. Moj princip u radu je da trebamo nagrađivati dobro, a kažnjavati loše. Apelujem na policajce da budu prvi i da budu prepoznatljivi po tome kako će poštovati zakonske propise jer kako će ih građani poštovati, ako mi to ne radimo. I ovim zakonskim rješenjima gradimo organ koji će istraživati takva ponašanja policijskih službenika sa više integriteta i posvećenosti tom poslu. Dakle, ukoliko postoji prijava građana, to će biti istraženo punim kapacitetom.

 • Za svaku je pohvalu sve veći broj saobraćajnih policajaca koji tokom saobraćajne špice na raskrsnicama regulišu promet što donekle olakšava sve nesnosnije saobraćajne gužve?

- To je dobra aktivnost. U skladu sa postojećom infrastrukturom, opterećenjem saobraćaja na visokom nivou, to je jedna od značajnijih aktivnosti, naročito u ovim ljetnim mjesecima, kako zbog rasterećenja saobraćaja tako i zbog prevencije saobraćajne delikvencije koja u ovim mjesecima zna biti naročito opasna jer imamo veliki priliv stanovništva iz dijaspore koji ovdje imaju drugačiju svijest u odnosu na onu koju imaju u zemljama u kojima borave i ugrožavaju sigurnost. Na sastanku sa vršiocem dužnosti komesara tražio sam da se poduzmu pojačane mjere po pitanju saobraćajne delikvencije, naročito u noćnim satima i danima vikenda i tako poveća sigurnost građana.

 • Da li su u planu još neke akcije koje se mogu relativno brzo realizovati?

- Vrlo brzo ćemo biti u mogućnosti da gradimo zgradu za potrebe MUPKS. Iako to možda zvuči nevažno, to je jedna od bitnih pretpostavki za rad policije. Vjerujem da ćemo do kraja ove godine uspjeti završiti potrebu dokumentaciju, a u narednoj godini planirati kada i gdje ćemo je graditi. To je važno iz razloga što će ona omogućiti moderne uslove za rad, imat će moderan operativni centar koji je „žila kucavica“ svakog sigurnosnog sistema, naročito u urbanim sredinama. Također, video nadzor koji će biti prateća pojava novog objekta će omogućiti jaku osnovu za prevenciju kriminaliteta i bolju sigurnost građana. Sa druge strane, operativni sastav policije svoje planove temelji na kraćim rokovima i oni će svakako, posebno u ljetnom periodu, poduzeti aktivnosti na prevenciji kriminaliteta u oblasti sigurnosti u saobraćaju, ali i generalno. Vidjeli smo nedavno i proaktivno informisanje turista na šta trebaju obratiti pažnju kada se kreću u užoj jezgri grada.

 • Da li to znači da se može očekivati nabavka kamera koje neće biti usmjerene samo na raskrsnice i protok saobraćaja?

- To je moj plan. Imamo iz decembra prošle godine Akcioni plan za prevenciju krivičnih djela vezanih za krađu putničkih motornih vozila koji je zapravo posljedica ubistva naša dva službenika. Tim planom je predviđeno, a budžetom kantona odobreno, oko 4,7 miliona KM za potrebe instalacije video nadzora, osobito na ulazima i izlazima iz Kantona. Bilo bi dobro da se naslonimo na taj plan i izgradimo jedno cjelokupno rješenje nadzornog sistema. Redoslijed je sljedeći: nova zgrada MUP-a, operativni centar, centar za video nadzor. Onda ćemo s pravom moći reći da imamo odličan instrumentarij za prevenciju krivičnih djela.

  VLADA KS MNOGIMA SMETA

 • Kakva je saradnja sa pravosudnim institucijama?

- To je pitanje za Upravu policije. Sa pozicije ministra mogu reći da, prema informacijama sa kojima raspolažem, saradnja između tužilaštva i MUPKS je dosta razvijena. Vidjeli smo da je nedavno došlo do personalne promjene na poziciji rukovodioca Kantonalnog tužilaštva. Nadam se da će saradnja u budućnosti biti na zavidnom nivou i da će to biti na zadovoljstvo građana.

 • Ministarska funkcija je između ostalog i politička pa Vas moram pitati i koliko je stabilna aktuelna Vlada KS?

- Nisam član političke stranke pa u tom smislu ne razmišljam previše. Međutim, jasno je da je Vlada KS jedna novina na našem području u smislu da postoje ljudi koji rade u interesu građana, a ne u svom. Potpuno su posvećeni zadatku koji su im postavili građani. Mnogi bi voljeli da se takva paradigma vladanja što prije ukloni jer ono što je 20 godina bilo ovdje, a neki bi voljeli da tako bude i u budućnosti, svakako je njima prihvatljivo, a građanima nije i žele ljude koji će ponuditi novu viziju, rješenja i rad u interesu građana.

 • Posao policajca je stresan, opasan. Kakve su plate policajcima i kada je bilo zadnje povećanje?

- Plata policijskog službenika nikada ne može biti prevelika. Volio bih da mogu biti veće. Ona je sada na nivou plate u Federalnom MUP-u i možemo reći da su na zavidnom nivou. Prošle godine su dva puta povećavane, a njihova visina zavisi od staža i drugih faktora pa se ne može precizirati. Osnovica je 315 puta koeficijent.

Podijelite ovaj članak!

Komentara: 0

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije StartBiH.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Morate biti prijavljeni kako bi ostavili komentar.

 • Trenutno nema komentara, budi prvi da ostaviš svoj komentar ili mišljenje!