GSS-Stanica Sarajevo za svoju humanu misiju traži nove spasioce, trenutno broji više od 120 članova