Jasna Bajraktarević, psihologinja:Suština radikalizma je u potčinjavanju