Ova zemlja, ima dva puta, jedan je bijeda, drugi put je evroatlantske integracije