UO-Opća bolnica nije u mogućnosti samostalno da preuzme vođenje izolatorija, u više navrata je traženo od Novalića ...