U BiH poduzete aktivnosti kao odgovor na pojavu oboljenja od Corona virusa