Šabaredžović: Pacijenti koji su pili lijek valsartan nemaju razloga za paniku