Zenički Park Kulin ban dobio i repliku Bilinopoljske izjave