Stotine ljudi na dženazi ubijenom šejhu Afiouniju, vodećem sirijskim imamu