Okolić izvršio obilazak radova na uređenju lokacije Aerodroma Mahovljani