U Federaciji BiH u augustu više od 143 hiljade turista, ostvareno više od 340 hiljada noćenja