Sarajevo će dobiti turističku karticu kakvu imaju svjetske metropole