Za smanjenje aerozagađenja u objektima na području Tuzle 500.000 KM