Arhus centar Zenica predstavio listu najvećih zagađivača zraka u BiH