Započele aktivnosti na uspostavljanju akademske mreže Federacije BiH