U orbiti Jupitera otkriveno deset novih prirodnih satelita