Nova saznanja o posljedicama koronavirusa na probavni sistem