Husić: Pandemija nije smanjila interes građana za cvijećem