Satiričar Domagoj Zovak za Start BiH: Ljudi su postali „ratonostalgični“