Novi Sad i Beograd dobijaju centre za vještačku inteligenciju