EK o Crnoj Gori: Promjene zakona o državljanstvu provesti na uključiv način