Kurti predlaže ukidanje probnih registracija na objema stranama