Čović: Prikrivanje kroz građanska i unitarna ostvarenja put je ka rušenju države