[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/03\/eu-zastave-brussels.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/03\/100x73\/eu-zastave-brussels.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/03\/eu-zastave-brussels.jpg","size":"467.27","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Biznis

Usvojen strateški dokument za pomoć EU BiH - Više od 300 miliona eura

Evropska komisija danas je usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020.

Strateški dokument ažuriran je kako bi se u obzir uzela najrelevantnija dešavanja u okviru procesa EU integracija i dosadašnji  rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija.

Kao rezultat revizije, Indikativni strateški dokument za BiH produžen je do 2020. godine, jer je trenutni dokument pokrivao period do 2017. godine.

Nadalje, s obzirom na napredak koji je postignut od 2014. godine u razvoju strategija za cijelu zemlju u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku BiH kroz IPA-u II, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, okoliš i energetika, sa povećanom ukupnom finansijskom raspodjelom.

- Ukupni indikativni iznos raspodijeljenih sredstava za period 2018- 2020. iznosi 314,9 miliona eura – navodi se u dokumentu.

Za period 2018-2020. godine Bosna i Hercegovina će nastaviti da koristi pomoć iz IPA-e II za provedbu reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim finansijama.

U dokumentu se ističe da će podrška vladavini prava dodatno unaprijediti pristup pravdi za sve građane kao i koordinaciju i kapacitete za upravljanje granicama, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pomoć u okviru IPA-e II, kako je navedeno, podržat će daljnje reforme kako bi se osigurala zaštita temeljnih prava, posebno najranjivijih grupa, uključujući Rome, izbjeglice i interno raseljene osobe.

Pored toga, IPA će nastaviti sa podrškom reformama u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne skrbi, sa fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje. 

Također se ističe da će podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju doprinijeti povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i boljem životnom standardu poljoprivrednika i stanovništva u ruralnim zajednicama.

Slično tome, uključivanje sektora okoliša i energetike za pomoć u okviru IPA-e II je ključno za podršku usvajanju zakona usklađenih s EU i ulaganja u infrastrukturu, posebno u upravljanju vodama i otpadom, civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od poplava, te klimatskim politikama, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Na kraju je naglašeno i to da je podrška u energetskom sektoru uvjetovana usvajanjem sveobuhvatne strategije za cijelu zemlju, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH. 

Podijelite ovaj članak!