[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/23\/iom.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/23\/100x73\/iom.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/23\/iom.jpg","size":"268.17","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Politika / Info zona/ Kuda vodi radikalizam

UN Agencija za migracije (IOM) u BiH

UN Agencija za migracije (IOM) je osnovana 1995. godine i vodeća je međunarodnu organizaciju na polju migracija. IOM blisko sarađuje sa državnim vlastima, te međunarodnim vladinim i nevladinim partnerima koji igraju ključnu ulogu po pitanjima migracija. IOM ima 146 zemalja članica, 13 zemalja sa statusom posmatrača, te preko 100 ureda širom svijeta.

Međunarodna organizacija za migracije radi u cilju osiguravanja urednog i humanog menadžmenta i iznalaženja praktičnih solucija za riješavanje problema na polju migracija, te kako bi osigurala humanitarnu pomoć migrantima kojima je ona potrebna, uključujući izbjeglicama i interno raseljenim osobama. Aktivnosti IOM-a također uključuju i promociju Međunarodnog migracionog prava, političke debate i smjernica za zaštitu prava i zdravlja migranata, te promociju rodne dimenzije po pitanju migracija. IOM održava blisku poslovnu saradnju sa UN tijelima i operativnim agencijama, te sa drugim međunarodnim i nevladinim organizacijama.

UN agencija za migracije (IOM) je sa svojim radom počela za vrijeme rata 1992. godine u Sarajevu. U saradnji sa Visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), IOM je osnovao MEDEVAC program za evakuaciju u ratu ranjenih osoba, kojima nije mogla biti ukazana pomoć lokalno. Ratni sukob je uništio društvenu i ekonomsku infrastrukturu države i prisilio više od polovine BiH građana da napuste svoje domove. Nakon završetka rata, IOM je svoje aktivnosti proširio kako bi pomogao u procesu povratka izbjeglica i potpomogao BiH državljanima da se nastane u trećim zemljama. Danas, povratak državljana BiH i porast ilegalnih migracija, kao što su trgovina ljudima i krijumčarenje, reintegracija otpuštenog vojnog osoblja i upravljanje migracijama, čine migracije velikim izazovom oporavku i razvoju BiH.

Programi IOM-a se bave savladavanjem ovih novih izazova, pružajući pomoć u prevenciji neregularnih migracija, u zaustavljanju trgovine ljudima, pomažući razvoj zemlje i kroz pružanje pomoći Vijeću ministara BiH u upravljanju migracijskim tokovima.

iom.png

Podijelite ovaj članak!