[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/16\/c89joelwaaecefa.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/16\/100x73\/c89joelwaaecefa.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2018\/08\/16\/c89joelwaaecefa.jpg","size":"306.92","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Politika / Info zona/ Kuda vodi radikalizam

Misija OSCE-a u BiH: Jedan od ključnih međunarodnih partnera u podršci suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i radikalizmu

Sa glavnim uredom u Sarajevu, Misija se oslanja na mrežu od svojih devet terenskih ureda kako bi uspostavila punu saradnju sa građanima i predstavnicima vlasti na svim nivoima – općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom. Struktura rada na terenu je veoma fleksibilna i lako prilagodljiva društvenim i političkim zbivanjima. Naše aktivnosti su usmjerene na šest područja djelovanja: ljudska prava; obrazovanje; vladavinu prava; ravnopravnost spolova; demokratsko upravljanje i sigurnosnu saradnju.

Misija je uključena u brojne aktivnosti - od kontrole naoružanja, reforme sektora sigurnosti/bezbjednosti, procesuiranja ratnih zločina i borbe protiv trgovine ljudima, preko reformi u sferama politike i obrazovanja, rodne ravnopravnosti, programa podrške dobroj upravi, reforme medija, do inicijativa civilnog društva i inicijativa na polju ljudskih prava.

Misija je jedan od ključnih međunarodnih partnera u pružanju podrške Bosni i Hercegovini u aktivnostima suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koja vodi ka terorizmu, kroz osnaživanje aktera na lokalnom nivou, angažovanje mladih, te kroz intenziviranje saradnje i dijaloga između tijela vlasti, sigurnosnog sektora i civilnog društva.

Misija radi na podizanju svijesti onih koji mogu prvi da djeluju na prevenciji - roditelja, nastavnika, vjerskih vođa i vođa unutar lokalne zajednice – istovremeno radeći na jačanju kapaciteta mladih, aktivista i predstavnika medija da kreiraju i šire vjerodostojne protunarative i poruke kojima se promovišu pozitivne vrijednosti.

Misija takođe pomaže održavanje stručnih rasprava i izradu analiza kako bi pružila podršku promjenama politike djelovanja koje se tiču pitanja podsticanja na nasilje i terorizam putem interneta, istovremeno u potpunosti poštujući pravo na slobodu izražavanja i druga ljudska prava i osnovne slobode.

Putem svog dugogodišnjeg partnerstva sa institucijama sigurnosnog sektora i podrške međuagencijskoj saradnji, kao i na osnovu mnogih partnerstava i kontakata ostvarenih na lokalnom nivou, Misija pruža podršku tijelima vlasti u izradi i usvajanju strateških dokumenata, kao i u unapređenju odgovora na terorističke incidente.

OSCE je u Bosni i Hercegovini u prošlosti organizovao Vježbu o zaštiti kritične energetske infrastrukture od terorističkih napada iz cyber prostora, Obuku o radu policije u zajednici u borbi protiv nasilnog ekstremizma, multisektoralne radionice na temu prevencije i borbe protiv nasilnog ekstremizma, obuke o politici BiH na polju prevencije terorizma, te praktične vježbe o suzbijanju nasilnog ekstremizma u BiH.

osce.png

Web stranica OSCE-a je www.osce.org 

Podijelite ovaj članak!