[{"img":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/03\/triglav.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/03\/100x73\/triglav.jpg","full":"https:\/\/cdn.startbih.ba\/articles\/2021\/03\/03\/triglav.jpg","size":"72.14","dimensions":{"width":1170,"height":580}}]
Ekonomija

Grupa Triglav u 2020. godini : Uspješno poslovanje u izuzetno teškoj godini

U uvjetima pandemije bolesti COVID-19 i okruženja niskih kamatnih stopa u 2020. godini Grupa Triglav pokazala je svoju otpornost i finansijsku snagu. Ostvarila je 90,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i povećan obim premije osiguranja u iznosu 1.233,8 miliona eura (indeks 104). Grupa koja je i u 2020. ocijenjena visokom bonitetnom ocjenom »A« poslovala je kontinuirano, stabilno s fokusom na klijente. Zadovoljstvo zaposlenika i klijenata, koje društvo kontinuirano prati, u 2020. godini dostiglo je najviši izmjereni nivo.

Otpornost i učinkovito upravljanje rizicima. Grupa Triglav u uvjetima nesigurnosti koje je donijela pandemija bolesti COVID-19 pokazala je zadovoljavajuću mjeru otpornosti, spremnosti i prilagodljivosti na izvanredne uvjete. Tokom godine javnost je informirala o ocjenama utjecaja uvjeta na poslovanje prema različitim scenarijima koji su potvrđivali da su osiguravajući i investicijski portfelj Grupe dovoljno otporni, a pozicija kapitala odgovarajuća za uspješno nošenje s povećanim rizicima. Nije se pojavio nikakav materijalni operativni rizik kao posljedica pandemije.

Na kraju godine ukupan kapital iznosio je 870,2 miliona eura (indeks 110), a bruto osiguravajuće-tehničke rezervacije 3.033,2 miliona eura (indeks 105). Grupa je ostala odgovarajuće kapitalizirana i likvidna, što potvrđuju i ponovo dobijene visoke bonitetne  ocjene »A« od strane bonitetnih agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Bonitetna ocjena u području »A« jedan je od strateških ciljeva Triglava koji mu osigurava željeni konkurentski položaj na osiguravajućim, reosiguravajućim i finansijskim tržištima te odražava finansijsku snagu i uspješnost poslovanja.

 Profitabilno poslovanje. Prema nerevidiranim podacima Grupa Triglav je 2020. ostvarila 90,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i 73,7 miliona eura neto dobiti (indeks 88). Uz disciplinovano preuzimanje osiguravajućih rizika povećala je obim poslovanja i pritom brižno upravljala troškovima. Nepovoljno stanje na finansijskim tržištima prouzrokovalo je daljnje snižavanje prihoda od kamata, a povećali su se i rashodi zbog dugoročnog garantovanog prinosa kod osiguranja s ugrađenom garancijom. Rezultati masovnih štetnih događaja bili su manje povoljni nego godinu prije, a na rezultat su utjecale i povećane osiguravajuće-tehničke rezerve zbog aktuelnih uvjeta poslovanja. Neto povrat na kapital bio je 8,9 %, odnosno za 2 postotna boda niži nego godinu prije.

Stanje u poslovnom okruženju i na tržištima kapitala inače je negativno utjecalo na našu dobit, no uprkos tome zadovoljni smo rezultatima poslovanja. Grupa Triglav pokazala je otpornost na izuzetno teške uvjete poslovanja, zadržala finansijsku snagu i dokazala mogućnost učinkovite prilagodbe na promjene. Ove godine na finansijska tržišta i ekonomski oporavak i dalje utječu još uvijek nepoznate dimenzije globalne epidemiološke situacije, zbog čega nastavljamo poslovati u nesigurnom i zahtjevnom poslovnom okruženjukazao je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Dobit Grupe prije oporezivanja koja potiče iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja povećana je za 7 % (76,5 miliona eura), dok se dobit iz finansijskih ulaganja osiguravajuće djelatnosti i upravljanja rezervama smanjila za 55 posto (13,0 miliona eura). Zbog povoljnog omjera uplaćene premije i štetnih događaja dobit kod imovinskih osiguranja povećala se za 5 posto, a kod zdravstvenih osiguranja za 46 posto. Zbog kontinuiranog okruženja izuzetno niskih kamatnih stopa Grupa je formirala dodatne rezerve, što je utjecalo na smanjenje dobiti kod životnih i penzionih osiguranja za 85 posto.

Vrijednost investicijskog portfelja porasla je za 5 % na 3.496,4 miliona EUR. Njegov konzervativni sastav nije se bitno promijenio, a Grupa je aktivnim ulaganjem prilagođavala udjele pojedinih investicijskih razreda. Time je održala odgovarajuću diverzifikaciju i sigurnost cijelog portfelja, dodatno poboljšala njegov kvalitet i vodila brigu o ekonomskoj usklađenosti imovine s obavezama.

Premijski rast i tržišni položaj. Grupa je vodeća na tržištu u regiji Adria, gdje je prema podacima za 2019. godinu imala 20,4-postotni tržišni udio (u 2018. 19,9 %). U 2020. godini tržni udio na najvećem, slovenskom tržištu povećala je za 0,4 postotna boda, na 36,5 posto. Šestu godinu zaredom postigla je premijski rast, a njen volumen povećao se za 4 posto u 2020. godini, na 1.233,8 miliona eura. Time je ispunila svoje planove uprkos nepovoljnim uvjetima i padu BDP-a u većini država u regiji, padu tržišta osiguranja i oštroj konkurenciji. Premiju imovinskih osiguranja povećala je za 4 posto, a zdravstvenih za 11 posto, s tim da je premija životnih i penzionih osiguranja ostala na nivou protekle godine. Premijski rast ostvaren je na većini tržišta osiguranja, na slovenskom je bio za 3-postotni i na nivou kretanja tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 4-postotni. I u 2020. Grupa je nastavila sa strategijom raspršenosti premije i s geografskog i proizvodno-uslužnog aspekta. Povećala je udio premije koja je obračunata na tržištima izvan Slovenije na 18,2 posto i povećala udio drugih vrsta osiguranja koja, osim imovinskih, čine njenu ponudu.

 Povoljan kombinovani količnik. Na poslovanje po pitanju šteta osim masovnih štetnih događaja (nevrijeme s tučom na tri tržišta i potresi u Hrvatskoj u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti 31,1 miliona eura) utjecali su i uvjeti pandemije. Ukupni obim obračunatih bruto šteta bio je za 3 posto manji nego 2019. godine. Grupa očekuje da će dio šteta koje zbog manje ekonomske aktivnosti ili općih ograničenja kretanja osiguranika nisu nastale u 2020. isplatiti u poslovnoj godini 2021. U tu svrhu kreirala je i odgovarajuću osiguravajuće-tehničku rezervu. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,2 posto i nalazio se u donjem dijelu područja prosječne ciljane strateške vrijednosti. U usporedbi s prethodnom godinom niži je za 0,3 postotna boda zbog poboljšanja količnika šteta i troškova.

 Upravljanje imovinom. U 2020. godini Grupa je povećala obim vlastitog portfelja osiguranja za 6 posto, na 2.995 miliona eura, te obim imovine klijenata u uzajamnim fondovima i individualnom upravljanju za 5 posto, na 1.156 miliona eura. Fondovima upravlja društvo Triglav Skladi, koje upravlja i investicijskim portfeljima klijenata grupe u okviru investicijskih životnih osiguranja i dugoročnim poslovnim fondovima dobrovoljnih dodatnih penzionih osiguranja. Nakon preuzimanja upravitelja uzajamnog fonda ALTA uspješno su provedeni svi integracijski postupci i spajanje 110.000 kupaca pod jedinstvenom krovnom markom Triglav. S 32,9-postotnim udjelom na tržištu slovenskih uzajamnih fondova Grupa Triglav jedan je od vodećih upravitelja imovinom.

 Dobra kontrola troškova. Ukupni konsolidirani bruto poslovni rashodi Grupe Triglav ostali su na nivou iz prethodne godine i iznosili su 306,7 miliona eura. Udio operativnih troškova osiguranja u obračunatoj bruto premiji u djelatnosti osiguranja također se smanjio u 2020. godini, i to za 1,1 postotni bod, na 22,1 posto.

 Provođenje politike dividendi. U 2020. godini, u skladu sa stajalištima slovenskog regulatora osiguranja, dioničari Zavarovalnice Triglav odobrili su prijedlog Uprave i Nadzornog odbora osiguratelja da raspodjeljiva dobit za 2019. godinu ostane neraspoređena. Politika dividendi ostala je nepromijenjena. U njenoj provedbi, s obzirom na okolnosti, osiguravač uzima u obzir razborito upravljanje kapitalom Grupe Triglav i njenu finansijsku stabilnost, potrebu za reinvestiranjem dobiti u provedbu strategije rasta i razvoja te osiguravanje atraktivnih dividendi dioničarima. Normalizacijom stanja u poslovnom okruženju osiguravač će to moći ponovo provesti isplatom dividende.

Fokusirani na klijente i usmjereni na razvoj. Grupa se uspješno prilagodila promijenjenom okruženju i potrebama klijenata. Novi uvjeti dali su dodatni zamah cjelokupnoj digitalnoj transformaciji poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala svoju digitalnu prisutnost. Takvim pristupom je povećala prosječnu premiju po zaposleniku i povećala troškovnu učinkovitost te s pojednostavljenjem postupaka poboljšala korisničko iskustvo klijenata. Među postignućima se ističu nadograđeno poslovanje na daljinu, dosljedna provedba mjera poduzetih kako bi se ograničila infekcija i zaštitilo zdravlje zaposlenika, klijenata i ostalih učesnika, obnova i uvođenje novih proizvoda i usluga pomoći, poboljšana obrada štetnih događaja i uvođenje umjetne inteligencije u neke procese.

Grupa je konsolidirala vlastitu prodajnu mrežu, što je njen najvažniji prodajni put sa 73,3 posto prikupljene premije. U skladu s višekanalnim pristupom, nadopunila ga je vanjskom ugovornom prodajnom mrežom, što je doprinijelo rastu premije na pojedinim tržištima. U skladu s planiranom geografskom diverzifikacijom poslovanja za 2020. godinu, matično društvo Grupe nudilo je svoje prekogranične usluge osiguranja u više od 15 država članica EU-a. Dugoročnim poslovnim partnerstvima u Grčkoj i Italiji dodala je norveško i holandsko tržište osiguranja. Takve oblike poslovanja, koji su trenutačno marginalni u smislu volumena premije, Grupa smatra razvojno važnima.

 Predanost održivosti (ESG). Ostvarivanjem svoje misije stvaranja sigurnije budućnosti Grupa Triglav ostvaruje svoju održivu orijentaciju. Krajem 2020. godine nadogradila je svoje napore po pitanju održivosti usvajanjem formalnog akta, Predanost održivosti Grupe Triglav, koji sveobuhvatno definira smjerove svog razvoja na području zaštite okoliša, socijalne politike i upravljanja (ESG).

Prošlogodišnji događaji potvrđuju da su strateške orijentacije Triglava dobro postavljene, da se razvijamo u zacrtanom smjeru moderne, inovativne i dinamične osiguravajuće i finansijske grupe koja ostaje čvrsto na vodećem mjestu u Sloveniji i široj regiji. Na temelju već provedenih strateških aktivnosti i u skladu s planiranim, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i fokusirani na klijente na svim tržištima koji su naš rad ocijenili do sada najvišim ocjenama zadovoljstva. Pritom smo svjesni da je naša ekipa od više od 5300 zaposlenih glavni temelj našeg uspjeha. Zajedno neprestano razvijamo ponudu, procese i organizaciju kako bismo se bolje brinuli o našim kupcima, našim partnerima. Istovremeno, zajedno razvijamo našu kulturu u još više sarađivačku i angažiranu, što se odražava i na mjerenja zadovoljstva među zaposlenicima. Zahvaljujem našim klijentima i dioničarima na ukazanom povjerenju, a mojim kolegama na predanosti i trudu koji su ukazali u ovom izazovnom razdoblju- istakao je Andrej Slapar .

Ponovno imenovanje članice Uprave Zavarovalnice. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav 2. 3. 2021. na prijedlog Radničkog vijeća za članicu Uprave – direktoricu za ljudske resurse Zavarovalnice Triglav ponovo je imenovao Maricu Makoter. Novo petogodišnje mandatno razdoblje počinje joj teći od 23. 12. 2021.

triglav-tabela-poslovanje.jpg

 

 

 

 

 

 

Podijelite ovaj članak!

Komentara: 0

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije StartBiH.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Morate biti prijavljeni kako bi ostavili komentar.

  • Trenutno nema komentara, budi prvi da ostaviš svoj komentar ili mišljenje!