Ekonomija

Srbija: Usvojen državni proračun za 2023. od 15,62 milijarde eura

Skupština Srbije usvojila je u petak državni proračun za 2023., kojim su previđeni prohodi od 15,622...

UPFBiH - MMF: Jedina šansa za napredak BiH je ubrzan razvoj realnog sektora

Jedina šansa za napredak Bosne i Hercegovine je ubrzan razvoj realnog sektora i u tom smislu je neop...

Caritas Švicarske podržao izlagače na 8. sajmu bh. privrede

Caritas Švicarske pružio je podršku malim i srednjim preduzećima koja se predstavljaju na 8. sajmu b...